Atiso tím Rado 935

Được chọn lọc để sản xuất hàng năm từ hạt giống. Cây trổ nụ từ 90 – 100 ngày sau khi trồng cây con. Các cây cao 90 – 110cm, có thể cao tới 1.5m – 2m, cho năng suất cao với các chồi màu tím. Thông thường, 1- 3 chồi chính được tạo ra có đường kính 5 – 7cm, tiếp theo là 5 – 7 chồi phụ có đường kính từ 4 – 5cm. Trọng lượng 70 – 120gr/ 1 hoa. LƯU Ý: Số lượng chồi có thể khác nhau giữa các cây; một số chồi sẽ có màu tím, trong khi những chồi khác chỉ có nhuốm màu tím nhẹ.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339