Bắp Cải Tí Hon BRUSSELS SPROUT 219

Bắp cải tí hon phát triển tốt nhất trong thời tiết mát mẻ. Một cây cao và có thể tạo ra nhiều nụ bắp. Thu hoạch khi còn nhỏ để đánh giá đúng hương vị của chúng. Khi nụ bắp xuất hiện, loại bỏ các lá để tất cả các nụ phát triển thêm. Thu hoạch 100 – 110 ngày sau khi gieo hạt. Cây cách cây 60 – 60cm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339