Bắp Nếp Dẻo Cẩm Hồng

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Trái nhỏ, dài, có nhiều màu sắc, dẻo, ăn ngon, cây có nhiều trái

Thu hoạch 58 – 62 ngày sau khi gieo. Hàng x hàng 70-75cm, cây x cây 25cm, lượng giống/1000m2: 1.1 -1.2kg

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339