Bắp Nếp Nù Rado 535

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng được quanh năm

Bắp nù, hạt màu trắng, dẻo. Thu hoạch 60 – 65 ngày sau khi gieo.

Mật độ: hàng x hàng 70-75cm, cây x cây 25cm, lượng giống/1000m2: 1.1 -1.2kg

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339