Bầu Hồ Lô RADO 312

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, sai trái
Trái có hình dạng rất đẹp, trái có thể ăn non hay để khô. Trồng quanh năm

• Thu hoạch 40-45 ngày sau khi gieo.