Bầu Hồ Lô RADO 312

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, sai trái
Trái có hình dạng rất đẹp, trái có thể ăn non hay để khô. Trồng quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339