Bầu Lai F1 RADO 49

Sinh trưởng và phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339