Bầu Siêu Ngọn Rado 407

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm. Ngọn to, khỏe, mềm, ăn ngon. Thu hoạch được nhiều lứa bằng cách cắt ngọn và bón phân hợp lý
Mật độ: hàng x hàng 80-90cm, cây x cây 30-40cm. Lượng giống/100m2: 80 – 100g

Thu hoạch 30 – 35 ngày sau khi gieo