Bầu Xị Lai F1 RADO 518

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm
Trái bóng, đẹp, đặc ruột, nặng kí, ăn rất ngon

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339