Bầu Xị Lai F1 RADO 518

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm
Trái bóng, đẹp, đặc ruột, nặng kí, ăn rất ngon

• Thu hoạch: 45- 50 ngày, năng suất 4-6 tấn/1000m2
• Mật độ : cây x cây 40 x 60cm, hàng x hàng 2.5 x 3m
• Lượng giống/100m2: 40-50g