Bí Đao Chanh Lai F1 RADO 1331

Sinh trưởng và phát triển mạnh, kháng bệnh tốt

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339