Cà Chua Bi Lai F1 RADO 27

Cây phát triển khoẻ, chịu nhiệt tốt. Trồng quanh năm
Dạng trái dài, ra trái tập trung, chất lượng ăn ngon

• Thu hoạch 70-75 ngày sau khi gieo.
• Mật độ: cây x cây 0.5m, hàng x hàng 1m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339