Cà Dĩa RADO 709

Cây sinh trưởng phát triển khỏe, phân cành nhiều, tán rộng, sai trái.
Trái to, có màu trắng sọc xanh, kháng bệnh tốt, năng suất cao.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339