Cải Bẹ Dưa RADAO 673

Cây sinh trưởng và phát triển nhanh, kháng bệnh tốt. Trồng quanh năm.
Độ đồng đều cao, bộ lá phát triển tốt và gọn, bắp cuộn lớn và chắc, năng suất cao, ăn rất ngon không bị đắng.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339