Cải Bẹ Mào Gà RADO 101

Sinh trưởng và phát triển mạnh. Cây có bộ lá to, mép lá xoăn như mào gà
Trồng quanh năm.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339