Cải Bẹ Mào Gà RADO 101

Sinh trưởng và phát triển mạnh. Cây có bộ lá to, mép lá xoăn như mào gà
Trồng quanh năm.

0868 279 339