Cải Ngọt Ăn Bông (Cải Ngồng) Kabuto 117

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng được quanh năm

Thân to, có nhiều ngồng hoa, nhiều chồi phụ, lá xanh đậm. Thu hoạch 28 – 35 ngày kể từ ngày gieo hạt

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339