Cải Ngọt Bông (Cải Ngồng) RADO 55

Cây phát triển đồng đều, ra bông sớm, năng suất cao, thu hoạch tập trung. Lá vừa, tròn, dày vừa, phẳng, không nhánh, thân bông to, thân non, ăn mềm, không xơ

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339