Cải Ngọt RADO 54

Cây lớn, độ đồng đều cao, màu xanh non chuối, cây cao 40 – 60 cm, ăn ngon, mềm. Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Thu hoạch 30-40 ngày sau khi trồng. Trung bình 220.000 hạt/kg. Mật độ 15 – 25cm. Lượng cần gieo: 200–300g hạt giống/1000 m2, gieo thẳng hoặc cấy

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339