Cải Thìa RADO 77

Sinh trưởng phát triển mạnh, thích nghi rộng, trồng được quanh năm
Cây lớn, lá tròn, xanh nhạt, bẹ dẹp, cây cho năng suất cao trong khoảng thời gian ngắn.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339