Cải Bẹ Vàng RADO 306

Cây lớn, lá to, màu xanh non chuối, ít cay, cây cao 25 – 40 cm, ăn ngon, không có xơ, độ nồng thấp và lâu trổ ngồng. Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Thu hoạch 30-40 ngày sau khi trồng. Trung bình 220.000 hạt/kg. Mật độ 15 – 25cm. Lượng cần gieo: 200–300g hạt giống/1000 m2, gieo thẳng hoặc cấy

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339