Cải bẹ vàng Rado 306

Sinh trưởng và phát triển mạnh, lâu trổ ngồng, cây to màu xanh non chuối, ít cay.
Trồng quanh năm.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339