Cần Tây Cây Cao TALL CELERY 322

Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, bẹ cần dày, giòn, màu xanh đậm vừa phải dài 70 – 75cm hoặc hơn khi phát triển tốt. Chất lượng cao. nẩy mầm từ 15 – 20 ngày, lượng giống/1ha: 1.5 – 2kg, mật độ: cây x cây 20–25cm, hàng x hàng 40 – 60cm. Thu hoạch 80 – 85 ngày sau khi gieo

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339