Cúc Bách Nhật Đỏ Rd 862

Phù hợp khí hậu nhiệt đới, dành cho trồng chậu, cắt cành hoặc trồng thảm. Hoa có màu đỏ rất đẹp, lâu tàn. Cây cao 60cm. Nẩy mầm 5-7 ngày sau khi gieo. Khoảng 70-80 ngày cây sẽ nở hoa, hoa nở quanh năm.

Danh mục: