Cúc Lá Nhám Vàng Chanh Rd 807

Danh mục:

Phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới, dành cho hoa thảm, trồng chậu

Hoa kép màu vàng chanh, hình dạng hoa tròn xoay, cây cao: 40 – 50cm

Trồng được quanh năm, gieo trực tiếp trên hàng, khoảng cách hàng: 30-35cm