Đậu Đỏ Rado 660

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Đậu đỏ có giá trị dinh dưỡng cao và được dùng như là một vị thuốc

Hạt nhỏ, dễ chăm sóc, thu hoạch 45 – 50 ngày sau khi gieo hạt

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339