Đậu Nành Rau Nhật Bản Rado 015

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Thu hoạch lúc trái còn xanh, trái và hạt to, ăn có vị thơm, sử dụng bằng cách luộc cả trái

Thời gian thu hoạch 70 – 75 ngày sau khi gieo. Cây x cây 15cm, hàng x hàng 25cm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339