Đậu Rồng Cao Sản RADO 02

Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, kháng bệnh tốt
Trái màu xanh, thuôn dài, bốn cạnh có răng cưa, dài 15 – 17cm, đặc ruột, ăn rất ngon
Cây phân nhánh mạnh, năng suất cao và thời gian cho trái kéo dài,

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339