Đu Đủ Vỏ Vàng VĨNH THÀNH

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt. Trái tròn, da láng, màu trắng, thịt dày,không xơ, ăn rất giòn
Trọng lượng trái trung bình 25-30 g/trái

• Thời gian bắt đầu thu hoạch 45-50 ngày sau gieo, thu hoạch kéo dài 2,5 – 3 tháng
• Thời vụ gieo trồng: quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339