Dưa Lê Lai F1 POPOCA

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339