Bông Điên Điển Rado 941

Thuộc họ đậu, có tác dụng cải tạo đất khi sử dụng làm phân xanh, sức sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh. Bông điên điển được dùng làm dưa chua, nấu canh. Cây cao 4-5m, thu hoạch bông sau 5-6 tháng. Lượng giống/1ha: 4-5kg