Cúc Bách Nhật Nhiều Màu RD 851

Phù hợp khí hậu nhiệt đới, dành cho trồng chậu, cắt cành hoặc trồng thảm
Hoa có nhiều màu, lâu tàn. Cây cao 60cm

Danh mục:

• Hạt nẩy mầm sau 5-7 ngày. Thời gian ra hoa: 70-80 ngày, hoa nở quanh năm