Cúc Bách Nhật Tím RD 848

Phù hợp khí hậu nhiệt đới, dành cho trồng chậu, cắt cành hoặc trồng thảm
Hoa có màu tím, lâu tàn. Cây cao 60cm

Danh mục:

Hạt nẩy mầm sau 5-7 ngày. Cây ra hoa 80-85 ngày sau khi gieo, hoa nở quanh năm