Đậu Biếc RD 861

Dạng dây leo, hoa có màu tím, hoa nở thường xuyên. Cây đậu biếc còn có tác dụng cải tạo đất. Cây chịu nắng và hạn rất tốt.

Danh mục:

• Cây cho hoa sau 55- 60 ngày , hoa dùng chế biến trà
• Gieo hạt dưới một lớp đất mỏng khoảng 1cm, cây cách cây 30cm