Dừa Cạn Hồng RD 822

Phù hợp khí hậu nhiệt đới, dành cho trồng chậu, giỏ hoặc trồng thảm
Cây có nhiều hoa, màu hồng rực rỡ rất đẹp, cánh hoa mỏng, mượt

Danh mục:

• Nẩy mầm 6-8 ngày sau khi gieo. Cây cao 30-60cm
• Trồng quanh năm, cây cho hoa sau 70 – 80 ngày sau khi gieo