Bất Tử Nhiều Màu RD 808

Phù hợp với điều kiện nhiệt đới, dành cho trồng bụi, cắt cành. Hoa tươi, hoa khô, nhiều màu rất đẹp, lâu tàn. Cây cao 80-100cm. Gieo trực tiếp trên mặt đất, giữ ẩm bằng tưới. Cây cho hoa 70-80 ngày sau gieo.

Danh mục: