Hướng Dương Nga Cánh Kép Rd 838

Cây cao 90 – 100cm, tán rộng 30 – 40cm. Hoa có cánh kép, nở rộ, sắc hoa rực rỡ, hoa nở rộ có kích thước 10-12cm.

Mua Sỉ Sản Phẩm
Danh mục:
0868 279 339