Móng Tay Nhiều Màu RD 809

Có thể trồng theo hàng, theo cụm hoặc trồng chậu. Trồng quanh năm.
Hoa liếp, phân biệt rõ giữa cánh hoa bao và cánh hoa thật. Cây cao 20-30cm

Mua Sỉ Sản Phẩm
Danh mục:
0868 279 339