Móng Tay Nhiều Màu RD 809

Có thể trồng theo hàng, theo cụm hoặc trồng chậu. Trồng quanh năm.
Hoa liếp, phân biệt rõ giữa cánh hoa bao và cánh hoa thật. Cây cao 20-30cm

Danh mục:

• Ươm trên đất giàu mùn, nẩy mầm trong vòng 8-10 ngày, ra hoa sao 70-80 ngày
• Trồng cây 3 tuần sau khi gieo, trồng nơi có nắng hoặc 50% râm, cây cách cây 25cm