Mười Giờ Cánh Đơn Nhiều Màu RD 915

Trồng quanh năm nơi thoát nước tốt và đầy đủ ánh sáng, trồng thảm hoặc chậu. Cây cao 15-20cm, cánh đơn, nhiều màu, màu sắc rực rỡ. Gieo nhẹ hạt vào đất, giữ ẩm hạt giống trong suốt thời gian hạt nảy mầm từ 7 đến 10 ngày. Cây cho hoa sau 40-45 ngày tính từ lúc gieo

Mua Sỉ Sản Phẩm
Danh mục:
0868 279 339