Sen Cạn (Dây Leo) Nhiều Màu Rd 906

Trồng quanh năm, là loại dây leo, có thể trồng chậu hoặc leo giàn. Cây cho nhiều hoa, màu sắc rực rỡ, dây leo khoảng 150-200cm. Nảy mầm: 5-7 ngày sau gieo, sang chậu (từ ngày gieo hạt): 30-35 ngày, ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 40-50 ngày

Mua Sỉ Sản Phẩm
Danh mục:
0868 279 339