Hướng Dương Cánh Kép Rd 839

Hoa có cánh kép, nở rộ, tán rộng 30 – 40cm. LƯU Ý: Bệnh sương mai ở hoa hướng dương sẽ biểu hiện rõ trong đất bị nhiễm bệnh và đất ẩm ướt. Các triệu chứng bao gồm chết cây, cây còi cọc, lá úa vàng và sự hiện diện của sương mai, mốc trắng ở mặt dưới của lá.

Danh mục:

THỜI GIAN NẢY MẦM:

7-14 ngày ở nhiệt độ 21-24°C

GIEO:

Gieo hạt trực tiếp (khuyến nghị) –  Cấy: Gieo trong bầu hoặc khay 3-4 tuần trước khi cấy. Không làm rối rễ.

LƯỢNG ÁNH SÁNG:

Ưa nắng.

CHIỀU CAO CÂY:

90 – 100 cm

KHOẢNG CÁCH CÂY:

30-40cm.

THU HOẠCH:

Tươi: Thu hoạch khi hoa mới bắt đầu hé nở. Khô: Hoa nở hoàn toàn.

YÊU CẦU ĐẤT:

Đất nhẹ, thoát nước tốt. Quá nhiều nitơ có thể khiến cây phát triển quá mạnh với hình dạng hoa bất thường.

LƯU Ý:

Kích thước hoa và đường kính thân bị ảnh hưởng bởi khoảng cách trồng, nhiệt độ, loại đất và thời gian có nắng.

CÔNG DỤNG:

Trồng để chưng chậu, cắt cành hoặc trong các khu vườn.