Hướng Dương Tháp Siêu Bông Rd 926

Danh mục:

Hoa có cánh đơn, rất nhiều bông trên cây, cây cao 140 – 160cm, nhiều tầng hoa

Gieo hạt thành từng khóm cách nhau 40cm, phủ lớp đất dày 2cm, cây cho hoa 12 tuần sau khi gieo. Trồng được quanh năm