Khổ Qua Lai F1 RADO 09

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm. Trái bóng, gai nở đẹp, dạng trái tròn, sai trái

• Thu hoạch: 36-40 ngày sau khi gieo
• Mật độ: cây x cây 0.4 – 0.5m, hàng – hàng 1.2 – 1.5m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339