Khổ Qua trái Dài Lai F1 RADO 316

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm
Trái dài 17-18 cm, màu xanh nhạt.

• Thu hoạch : 38-40 sau khi gieo
• Mật độ : 0.4-0.6m x 1.2-1.5m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339