Khổ Qua Xanh Lai F1 SANTA

Trái màu xanh, gai nhỏ, dài 7-9cm
Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm.

• Thu hoạch 35-40 ngày sau gieo.
• Mật độ : 0,4 x 1,2m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339