Lơ Xanh Baby Rado 178

Thuộc giống truyền thống chưa qua lai tạo, trung bình bông dài 7–9 cm nhô cao trên tán lá, có nhiều chồi phụ. Bông ra đồng đều khi trưởng thành nên thời gian thu hoạch kéo dài nhiều lứa. Trồng vào vụ đông xuân ở miền Nam Việt Nam, trồng quanh năm nơi có nhiệt độ thấp. Nên cắt ngọn để kích thích nảy chồi phụ nhiều hơn.

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339