Loa Kèn Lai F1 WHITE 928

Hoa có màu trắng, dùng cho cắt cành. Hạt nảy mầm 30 ngày ở 18°C với đất sạch thoát nước tốt. Bao bọc hạt giống có thể giúp duy trì độ ẩm của vỏ hạt, không làm khô hạt và đất cho đến khi nảy mầm, trên 30°C sự nảy mầm rất khó. Khi 80% hạt nảy mầm, hãy cẩn thận giữ nhiệt độ không quá 20°C.

Mật độ 15x15cm

Mua Sỉ Sản Phẩm
Danh mục:
0868 279 339