Măng Tây Xanh RADO 636

Trồng quanh năm ( miền Nam)

• Lượng giống 250- 300g/1000m2. MĐ: 50 x 50 cm
• Thu hoạch 7-8 tháng sau khi gieo, năng suất ổn định 1 năm (sau gieo) và có thể kéo dài từ 2-3 năm