Mướp Hương Lai F1 ELSA 39

Cây sinh trưởng, phát triển khỏe, kháng virus tốt.

Trái dài 30-35cm, trái màu xanh, cứng trái

Thu hoạch 36-38 ngày sau gieo, Mật độ 1,8-2m*0.5-0.6m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339