Mướp Hương Lai F1 Hera 354

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, cho năng suất cao nhất vụ Đông Xuân. Trái dài 30 – 35 cm, trái xanh, trái cứng thích hợp vận chuyển xa. Thu hoạch 42 – 45 ngày sau khi gieo hạt. Mật độ: cây x cây: 20 – 25cm, hàng x hàng 3 – 4m

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339