Ngô Bao Tử (Ngô Rau) BABY CORN 444

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm

Ngô rau là cây có giá trị cao, cả trong tiêu dùng và xuất khẩu, có chất lượng dinh dưỡng cao, có nhiều vitamin. Ngô rau thu hoạch nhanh vào giai đoạn cây sinh trưởng mạnh nhất nên ít sâu bệnh phá hoại

Dễ chăm sóc, thu hoạch 40 – 45 ngày sau khi gieo hạt. Mật độ khoảng 130.000 – 160.000 cây/ha

Mua Sỉ Sản Phẩm
0868 279 339