Rau Đay Đỏ RADO 88

Cây sinh trưởng phát triển mạnh và kháng bệnh tốt, trồng quanh năm
Thân màu tím đậm, lá tròn dài, màu xanh, gân tím

• Mật độ 20 x 20 cm.
• Lượng giống gieo trồng/1000 m2: cấy 100 – 150 g, sạ 3 – 4 kg
• Thời gian thu hoạch 25 – 30 ngày sau khi gieo