Rau Dền Đỏ RADO 15

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, thích nghi rộng, kháng bệnh tốt, trồng quanh năm.
Lá hơi tròn lớn, màu đỏ đậm hấp dẫn, ăn ngon, mềm.

0868 279 339