Rau Dền Tía RADO 08

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, thích nghi rộng, chống chịu tốt, độ đồng đều cao, trồng quanh năm.
Dạng lá tròn, lớn, tam lá màu đỏ đậm, bìa lá màu xanh, màu thân phớt tím.

0868 279 339